Dip Tarama

kesici emici tip kazar gemisi tarak gemisi dip tarama

"Dip Tarama" genel olarak, açık denizlerde, iç sularda veya kanallarda sığlaşmış, kirliliğe maruz kalmış bölgelerin derinliğinin arttırılması ve  dip temizliği için yapılan kazı işlemlerini ifade eder. Bunların yanı sıra iç su ve deniz yollarının korunması, liman havzalarının yapımı/derinleştirilmesi, kanalların açılması/derinleştirilmesi, kıyıların düzenlenmesi ve yeni kanalların açılması gibi çalışmaların yürütülmesi işlemidir. Dip taramanın amacı su bölgelerindeki derinliğin arttırılması, yeni su yollarının açılması, limanların genişletilmesi kıyıların düzenlenmesi ve dip temizliğinin yapılmasıdır. Günümüzde bu amaçlar doğrultusunda bir çok deniz aracı kullanılmakta ve bunların başında da "Kesici Emici Kazar Gemileri" veya Kesici Emici Kazar Gemileri ve "Ekskavatör Tarama Gemileri" gelmektedir. Ayrıca tarama kapasitelerinin arttırılması için de ara pompa istasyonları veya booster istasyonları gibi yapılar kullanılmaktadır.

Avrupa Tarama Birliği EuDA dip taramayı "özel tarama gemileri veya araçları ile bir su ortamındaki doğal malzemelerin/sedimentin başka bir ortama taşınması" şeklinde ifade etmektedir. Özellikle tarama gerektiren liman aktiviteleri, mevcut kanal veya liman alanının genişletilmesi, yeni kanal ve liman açılması, boru veya kablo döşeme amaçlı yapılan dip taramaları ülkemizde kazı endüstrisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. 

Günümüzde özellikle kanal ya da deniz yapılarının gereksinim duyulan derinliklerdeki tarama işlerinin yapılabilmesi amacıyla dip tarama yönetimi ve etki değerlendirmesi yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Dip Tarama Malzemesinin yönetimi ve boşaltılacak alanlardaki etkilerinin derinlemesine analiz edilip araştırılması gerekmektedir.

kesici emici tip kazar gemisi tarak gemisi dip taramaLiman, dere,  nehir ağızları, marinalar, balıkçı barınakları gibi alanlarda zamanla artan sediment tabakasının çoğu zaman sürekli olarak belirli aralıklarla taranması gerekmektedir.  Bu tarama  sırada çıkan büyük miktarlardaki malzemenin uzaklaştırılması firmamız dahil tüm dip tarama teknolojileri üreten kurumların üzerinde çalıştığı alanların başında gelmektedir. Bu yönde dünyanın en ileri teknolojilerini takip eden ve en iyi markalarla çalışan Gözüyılmaz Ltd. Mühendislik departmanı, projeye özel fizibilite çalışmaları yapıp müşterilerine en ekonomik ve en etkili çözümlerin hayata geçirilmesi konusunda tam destek vermektedir.  kesici emici tip kazar gemisi tarak gemisi dip tarama

Deniz dibi tarama sonucu çıkan malzemenin (sedimentin) taşınmasının en kolay ve ucuz yolu, malzemeyi (sediment) açık denize nakletmek ve açığa boşaltmaktır. Bu dip tarama yöntemi kolay bir çözüm olmasının yanında boşaltılan sedimentteki toksik organik ve inorganik kirleticilerin suya karışmasını sağladığı için doğal yaşama ve çevreye büyük zararlar vermektedir. Dolayısıyla deniz dibi taraması yaparken açık denize boşaltım yapmaktan kaçınmak, taranan malzemenin işlenerek doğaya zararsız hale getirilmesine, hatta ekonomiye yeniden kazandırılmasına çabalamak gerekmektedir.

Firmamızın mühendislik departmanındaki tüm tasarım çalışmaları, tüm kesici emici kazar gemisi ve beko ekskavatör gibi tarama gemileri tasarımları çevresel nedenlerle projenin geneli gözetilerek yürütülmektedir.

Genel olarak dip tarama veya deniz dibi tarama aktiviteleri; bölgesel, bakım amaçlı, maden arama ve kapital tarama olarak sınıflandırılabilir.

 

Bakım amaçlı yapılan tarama, dip malzemelerinin birikmesi sonucu liman havzalarında,kanallarda veya su yollarında oluşan sığlığın düzenlenmesi için yapılan çalışmaları ifade eder.

Kapital tarama, yeni liman ve su yollarının yapımı ya da mevcut bölgelerde daha fazla derinlik elde etmek amacıyla yapılan kazı işlemleridir.

Maden tarama  su bölgelerinde dipte yer alan değerli mineral  ya da madenlerin çıkarılması amacıyla yapılan dip tarama çalışmasıdır.

Bölgesel tarama ise doğal ya da diğer etkilerle açık deniz, nehir, liman havzaları, kanallar ve körfezlerde meydana gelen kirliliğin ortadan kaldırılması için yapılan kazı çalışmalarını kapsamaktadır. Bunun en güzel örneği ise günümüzde İzmir Körfezinde Gözüyılmaz Mühendislik tarafından imal edilen Meltem İzmir Kesici Emici Tarama Gemisi ile yapılan çalışmadır.